ÇOCUK YOGASI

Home / ÇOCUK YOGASI

Çocuk yogası, çocuklara değisik yoga duruşları, nefes çalışmaları, rahatlama teknikleri ve yaratıcı

imgelerini geliştirme, eğlenceli hikayeler aracılığı ile yapılır. Böylece eğlenerek yogadan yararlanırlar. Her bir

hikaye çocuğun kendine olan öz saygısı ve güvenini geliştirmeye yarar. Rekabetsiz ve güvenli bir ortamda

kendi kişiliklerini ve yaratıcılıklarını ifade etmelerini sağlar.
Çocuklarda kendi duygularını anlama yetisi yeteri düzeyde gelişmediği için sorunlarını daha çok

davranışlarıyla göstermeye çalışırlar. Bir çocuğun duygusal uyumunu dengelemek ve beden, zihin ve ruh

olgunluğunun aynı paralellikte gelişmesi için çocuklara yoga yaptırmanın yararı çok büyüktür.