MİSYONUMUZ

Home / Derneğimiz / MİSYONUMUZ

Sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü temelleri üzerine kurulan kulübümüz çocuklarımızı:                                                     

Her türlü  kütü  alışkanlıklardan kurtarmak,                                                                                                                              

Kendi öz kültürümüz içinde yoğrularak yetişmesinde ve ailelerine yararlı birer fert olmalarına yardımcı olmak                                                                                                                                                         

Gençlerimize kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan halk oyunlarımızı sevdirmek,

Halk oyunlarımızı özünü kaybetmeden,  sahne sanatları seviyesinde icra etmek,

Kültürümüzü geçmişten gelecek kuşaklara taşımaktır.